03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Pravljica Klara in mavrična dežela

Pravljica Klara in mavrična dežela, ki so jo napisali učenci Podružnične šole Mlinše pod mentorstvom Jasne Dvornik, je na natečaju Z domišljijo na potep dosegla 1. mesto. Knjiga bo jeseni izšla pri založbi Smar-team. Vsi sodelujoči bodo prejeli brezplačen izvod knjige.

Vsem učencem in mentorici iskrene čestitke!

Licenčnina Lilibi za družine z več otroki

Če bo v šol. letu 2014/15 več otrok znotraj ene družine pri pouku uporabljalo medpredmetni delovni zvezek Lili in Bine, bo Založba Rokus Klett tem družinam povrnila strošek šolske licenčnine za dostop do dežele Lilibi, in sicer v obliki darilnih bonov. Starši bodo tako plačali za dostop do dežele Lilibi samo za enega otroka, za ostale pa bomo staršem poslali darilne bone v višini 8 € na otroka. Darilne bone bo mogoče koristiti pri nakupu v naši spletni knjigarni www.knjigarna.com.

Starše prosimo, da na anita.arnus@rokus-klett.si pošljejo podatke o svojih otrocih (ime in priimek, razred, šola) ter svojo davčno številko in naslov, na katerega želijo prejeti dobropis oz. darilne bone. ​

Založba Rokus Klett

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2014/15

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih kot do sedaj. Upošteva se povprečni mesečni dohodek na osebo. Kriterij za pridobitev subvencionirane malice je do 53 % neto povprečne plače v RS, za kosilo pa do 18 % neto povprečne plače v RS. Upravičenost do subvencije se ugotavlja na podlagi veljavne odločbe o otroškem dodatku. V primeru, da te odločbe nimate oziroma da ta ne bo veljavna na dan 1. 9. 2014, je potrebno za pridobitev subvencionirane prehrane na pristojnem centru za socialno delo vložiti posebno vlogo. Predlagamo, da to storite v mesecu avgustu 2014.

Več si lahko preberete v priponki.

PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!
 
Učenci so v šoli prejeli obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano, s katerim starši učenca prijavite na šolsko prehrano v šolskem letu 2014/15.  PROSIMO, DA IZPOLNJENE PRIJAVNICE VRNETE V ŠOLO NAJKASNEJE DO 24. JUNIJA.
Prehrana bo s 1. septembrom naročena tako, kot boste označili v prijavi. V primeru, da želite prehrano kasneje odjaviti, to storite v aplikaciji eAsistent. Morebitne dodatne prijave pa sporočite v tajništvo šole. Organizacija šolske prehrane je v skladu s Pravili o šolski prehrani OŠ Ivana Kavčiča.
 
Dostopnost