03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Obvestilo o pričetku pouka za učence 9. razreda

Datum: 19. 5. 2020

Številka: 60303-14/2020

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki,

s ponedeljkom, 25. 5. 2020 ponovno odpiramo šolska vrata za učence 9. razreda.  Pouk bo potekal od 8.20 do 12.40.

Glede na navodila MIZŠ in NIJZ vas prosimo, da razredniku za vašega otroka najkasneje do četrtka 21. 5. 2020, sporočite podatke, ki jih nujno potrebujemo za organizacijo dela v šoli:

-ali bo vaš otrok v šoli jedel malico,

-ali bo vaš otrok v šoli jedel kosilo,

-ali bo vaš otrok potreboval prevoz do šole in nazaj domov. Več.

Obvestilo o pričetku pouka za učence 9. razreda

Obvestilo o pouku za učence od 1. do 3. razreda

Datum: 15. 5. 2020

Številka: 60303-12/2020

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki!

18. maja 2020 pričenjajo učenci od 1. – 3. razreda s poukom v šoli. V šolo ta dan prinesejo vse šolske potrebščine in izposojeno gradivo. Vse kar učenci prinesejo v šolo, ostane v šoli. Pouk bo potekal od 8.20 do 12.40. Učenci, ki potrebujejo jutranje varstvo, uporabljajo glavni vhod šole. Več o tem.

Obvestilo o pouku za učence od 1. – 3. razreda 18.5

 

Obvestilo o pričetku pouka za učence od 1. do 3. razreda

Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 18. 5. 2020 ponovno odpiramo šolska vrata za učence prve triade. Glede na navodila MIZŠ in NIJZ vas prosimo, da razredničarki vašega otroka najkasneje do torka, 12. 5. 2020, sporočite podatke, ki jih nujno potrebujemo za organizacijo dela v šoli:

-ali bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo, če da, sporočite tudi, kdaj ga boste pripeljali v varstvo,

-ali bo vaš otrok v šoli jedel malico,

-ali bo vaš otrok v šoli jedel kosilo,

-ali bo vaš otrok potreboval vključitev v oddelek podaljšanega bivanja,

-podpisano izjavo oddate razredniku najkasneje do ponedeljka, 18. 5. 2020.

Več v priponki.

Obvestilo o pričetku pouka za učence od 1. do 3. razreda

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Drage učenke, učenci, starši/zakoniti zastopniki!

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so se v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati neobvezni izbirni predmeti v II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Zakon o osnovni šoli določa, da učenec izbere največ dve uri. 

Učenci (skupaj s starši) 3., 4. in 5. razreda se lahko odločajo za spodaj navedene predmete:

  • računalništvo (ura tedensko)
  • tehnika (ura tedensko)
  • šport (ura tedensko)
  • umetnost (ura tedensko)

Učenci (skupaj s starši) 6., 7. in 8.  razreda se lahko odločajo za spodaj naveden predmet (tuj jezik):

  • kitajščina (dve uri tedensko)

Podrobnejši učni načrti izbirnih predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

PRIJAVNI POSTOPEK BO POTEKAL OD 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020. 

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Prijave za šolsko leto 2020/2021 potekajo preko eAsistent-a. Več v priponki.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020-2021 (OŠ Ivana Kavčiča-matična šola)

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020-2021 (PŠ Mlinše)

 

 

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Drage učenke, učenci, starši/zakoniti zastopniki!

V priponki je kratka predstavitev obveznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo za šolsko leto 2020/2021. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenci 6., 7. in 8. razreda se odločajo (skupaj s starši), katere IZBIRNE PREDMETE bodo obiskovali v novem šolskem letu. Prijave za šolsko leto 2020/2021 potekajo preko eAsistent-a od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2020-2021

Dostopnost