03 56 70 200 tajnistvo@osik.si
Spoštovani starši/ zakoniti zastopniki in učenci!

Na naši šoli smo pripravili anketo o šolski prehrani, s pomočjo katere želimo ovrednotiti zadovoljstvo staršev in otrok z organizirano šolsko prehrano.

Vabimo vas, da izpolnite anketni vprašalnik o šolski prehrani za starše in učence.

Anketa bo aktivna do 31. maja 2021.

Anketa za starše: https://1ka.arnes.si/a/22544

Anketa za učence: https://1ka.arnes.si/a/22542

 

Najlepša hvala za sodelovanje.

 

Organizatorka šolske prehrane: Nives Žabkar

Dostopnost