03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Ob koncu prve svetovne vojne in ob razpadu Avstro-Ogrske, kamor smo spadali do takrat tudi Slovenci, so Nemci k Avstriji priključili Maribor in okolico, ampak Rudolf Maister se ni dal. Zbral je vojsko zavednih Slovencev in v nekaj dneh jim je uspelo, da se je avstrijska vojska umaknila na področje Nemške Avstrije. V odlično pripravljeni akciji v Mariboru je razorožil nemško Zeleno gardo in razpustil nemški mestni svet. Nato so pričeli Slovenci v Mariboru prevzemati šolstvo, sodstvo, policijo, upravo in železnice. Razglasil ga je za mesto, ki pripada k novonastali Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ker smo mu Slovenci hvaležni za njegove vojaške podvige, praznujemo 23. novembra kot dan Rudolfa Maistra. Na ta dan je namreč leta 1918 z vojsko razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru.

Rudolf Maister pa ni bil le general. Ukvarjal se je tudi z umetnostjo. Pisal je pesmi in jih izdal v dveh pesniških zbirkah. Bil pa je tudi ljubiteljski slikar in je rad upodabljal krajine.

Kaj več pa lahko o Rudolfu Maistru preberete tudi ob vstopu v našo šolo.

Mladi raziskovalci zgodovine z mentorico Sanjo Šikovec

Dostopnost