03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Ob koncu prve svetovne vojne in ob razpadu Avstro-Ogrske, kamor smo takrat spadali tudi Slovenci, so Nemci k Avstriji priključili Maribor in okolico, ampak Rudolf Maister se ni dal. Zbral je vojsko zavednih Slovencev in v nekaj dneh jim je uspelo, da se je avstrijska vojska umaknila na področje nemške Avstrije. V odlično pripravljeni akciji v Mariboru je razorožil Zeleno gardo in razpustil nemški mestni svet. Nato so pričeli Slovenci v Mariboru prevzemati šolstvo, sodstvo, policijo, upravo in železnice. Maister je Maribor razglasil za mesto, ki pripada novonastali državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ker smo mu Slovenci hvaležni za njegove vojaške podvige, praznujemo 23. november kot dan Rudolfa Maistra. Na ta dan je namreč leta 1918 z vojsko razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru.

Rudolf Maister pa ni bil le general. Ukvarjal se je tudi z umetnostjo. Pisal je pesmi in jih izdal v dveh pesniških zbirkah. Bil je tudi ljubiteljski slikar, ki je najrajši upodabljal rodno krajino.

Dostopnost