03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

 

Ta dan je spominski zato, ker so 21. februarja 1952 bengalski študentje protestirali in bili ubiti, saj so zahtevali enakopravnost za svoj materni jezik, bengalščino. Leta 1999 je UNESCO ta dan razglasil za mednarodni dan maternega jezika.

Spodbujati moramo spoštovanje lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu – to pomeni ohranjanje večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti. Pravica do materinščine je osnovna človekova pravica.

V Sloveniji je Slovencev po narodnosti okoli 1,85 milijona. Slovenščino pa govori okoli 2,3 milijona ljudi. Slovenščina pa ne spada med jezike z najmanjšim številom govorcev. V Sloveniji poleg slovenščine »živi« več kot 50 maternih jezikov. Najpogostejši materni jeziki pri nas so jeziki narodov nekdanje Jugoslavije, italijanščina in madžarščina. Delež prebivalcev s slovenskim maternim jezikom se vse od leta 1953 zmanjšuje.

Trden in zdrav temelj za večjezičnost pa je in bo ostala materinščina – govorica, ki smo se je najprej naučili. Za vsakega človeka ima posebno čustveno vrednost. V njej se najlažje in najbolj pretanjeno izražamo. Kamor koli gremo, jo »nosimo« s seboj. V njej najlažje doživljamo, razumemo, čustvujemo in razmišljamo. V maternem jeziku tudi sanjamo.

Novinarji smo med naključnimi učenci izvedli kratko anketo o poznavanju slovenskega jezika in osebnosti, povezanih z njim. Učenci so kar dobro odgovarjali na vprašanja o naslovu prvih slovenskih knjig (Katekizem in Abecednik), o letnici izdaje (1550) ter o njihovem avtorju (Primož Trubar). Mlajši pa so manj poznali podatek o prvih ohranjenih zapisih v slovenščini, to so Brižinski spomeniki iz leta 1000.

Pa še nekaj zanimivosti

Po svetu danes govorijo okrog 6000 različnih jezikov. Od tega jih po oceni Unesca polovici grozi, da bodo izginili. V povprečju na vsaka dva tedna izgine po en jezik.

Jezik z najmanjšim številom govorcev je kayardild. Ta jezik govori okoli 8 ljudi (če ta podatek danes še drži). Največ ljudi po svetu pa govori mandarinščino, kar okoli 900 milijonov.

Slovenski osnovnošolci imamo na urniku 1631 ur pouka slovenščine vseh devet let šolanja.

Pripravili: Ema Rebolj, 7. b, in Tea Eftimov Škornik, 7. a

 

Dostopnost