03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Letos poteka pod sloganom »OSTANKI HRANE, ZAVRŽENA PRILOŽNOST« Svetovni dan imajo ponavadi stvari, ki jih je malo, so pomembne, dragocene, posebne ali ogrožene. To večina velja tudi za hrano. Vendar se pri nas dogaja, oziroma smo dopustili, da s to pomembno dragocenostjo ravnamo zelo neodgovorno. Prejšnja leta smo govorili o milijonih ljudi po svetu, ki stradajo, in na žalost, se stanje ni izboljšalo. Letos pa na vaš odnos do hrane trkamo s podatkom, da v Sloveniji zavržemo povprečno 82 kg hrane letno na prebivalca. Z zavrženo hrano kažemo svoj odnos do pridelovalcev hrane, do kuharjev in do staršev, ki nam pripravijo ali plačajo hrano. Zakaj bi pekli kruh in kuhali hrano za v smetnjak? Zakaj ne bi pojedli tudi zadnjega končka kruha? Je za moje zdravje dobro, da jem samo meni dobro hrano, vse ostalo pa zavržem? Ker jemo vsak dan, je lahko vsak dan, svetovni dan hrane.

Smetnjak za hrano ne bi smel obstajati.

HRANA NI ODPADEK!

Je dovolj, da imam željo po zmanjšanju ostankov hrane v šoli, ki končajo v smetnjakih?

Na oglasne deske v vsakem nadstropju smo nalepili plakate s sloganom današnjega dne. Vas, oddelčne skupnosti ali posameznike pa pozivamo, da prispevate konkretne predloge za zmanjševanje odpadkov, za spremembo odnosa do zavržene hrane, ki konča v smetnjakih.

[widgetkit id=63]

Dostopnost