03 56 70 200 tajnistvo@osik.si

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

 

Zaključujejo se počitnice in v sredo, 1. 9. 2021, se za učence pričenja šolsko leto 2021/22.

Da  zagotovimo varno in učinkovito izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, bomo v skladu z navodili in priporočili MIZŠ in NIJZ pouk izvajali po modelu B.

Ob 9. uri bodo v šolske prostore vstopili prvošolci in prvošolke.

Pouk za učence od 2.–9. razreda matične in podružnične šole bo prvi šolski dan potekal po priloženem urniku od 8.20–11.50. Pred poukom in po pouku bo organizirano najnujnejše varstvo.

Kosila in malica so naročena (že prvi šolski dan) za vse tiste učence, ki ste jih prijavili meseca junija. Prijave in odjave prehrane za posamezne dneve so že možne preko eAsistenta ali od 30. 8. 2021 v tajništvu šole (tajnistvo@osik.si ali tel.: 03 56 70 200).

Šolski prevozi z avtobusi in s kombiji so organizirani. V ponedeljek, 30. 8. 2021, vas bomo seznanili z vsemi ostalimi navodili ter voznim redom.

Naredimo si uspešno leto, polno prijetnih in nepozabnih šolskih trenutkov.      

 

Vsem skupaj izrekamo prijazno in prisrčno dobrodošlico!

 

Vodstvo šole in kolektiv

 

Prilogi:

Urnik 1. šolski dan

Kratice predmetov

Dostopnost